Aastavahetuseni on jäänud   
weeks
-4
-3
days
0
-1
hours
-1
-3
minutes
-2
-3
seconds
-1
-1
Ilutulestiku tellimine: 5041 187

OHUTUS

Juhul, kui soovid ise ilutulestikku teha:

1. Loe alati toote peal olevat kasutusjuhendit ja toimi nende juhiste järgi!
2. Ära kasuta pürotehnikat alkoholijoobes või psühhotroopiliste ainete mõju all!
3. Ilutulestiku patareide kasutamine on alla 18 aastastele keelatud.
4. Ilutulestiku tooteid hoia kuivas ja jahedas kohas, eemal süttimisallikatest ning kuumast.
5. Vali toote laskmiseks sobiv aeg ja koht (arvesta nii öörahu, ilmastikuolude, toote paigutuse, kui ka publiku asukohaga) ning jälgi ohutusnõudeid.
6. Laskekoha valikul väldi lennutrajektooril olevaid takistusi. Ohutu kaugus hoonetest, autodest ja muudest objektidest on vähemalt 25 m.
7. Ilutulestiku süütaja peab tootest eemalduma võimalikult kiiresti ja vähemalt 10-25m kaugusele (va siseruumides kasutatava toote – nt tordiküünla, säraküünla jne puhul).
8. Ilutulestiku soovitatav vaatamiskaugus publikule 40m.
9. Mistahes toote süütamisel ei tohi kummarduda selle kohale. Süüta ilutulestik võimalikult kaugele ettesirutatud käega.
10. Ära kunagi süüta pürotehnikat hoides seda käes.
11. Ära kunagi süüta mitut ilutulestiku toodet korraga.
12. Juhul kui toode ei sütti või ei tööta lõpuni võib tootele läheneda peale 15 minuti möödumist.
13. Ära kasuta toodet, kui tekib kahtlus, et see ei ole kvaliteetne (lahtine või puuduv süütenöör, katkised või kõverad raketivarred jne).
14. Korista alati enda järelt ilutulestikujäägid. Mitte mingil juhul ei tohi ilutulestikku panna lõkkesse, kaminasse või mujale tulekoldesse.
15. Ära kunagi pane ilutulestikku taskusse.
16. Ära kunagi sihi või osuta ilutulestikuga ega viska seda teise inimese või muude objektide suunas.
17. Hoidke ilutulestiku laskmise piirkonnast koduloomad eemal.
18. Osta ilutulestikku ainult litsentseeritud ja vastavat müügiluba omavatelt edasimüüjatelt.
19. Ära proovi ise valmistada ilutulestikku.
20. Alla viie aastaseid lapsi ei tohi ilutulestiku lähedale lasta. Lastele on oluline selgitada toodetega seotud ohtusid, teavitada vanusepiirangutest ja näidata eeskuju ilutulestiku ohutul käsitsemisel.

RUF EESTI AS

Kadaka tee 52
12915 Tallinn
E-R 9-17.00
Kontor/Pood: 6 531 068
Ilutulestikud: 50 41 187
ruf@fireworks.ee